Gegevens verwijderen

Je kunt elke schijf, lading of inactieve gegevens verwijderen door te tikken op ... > Verwijderen in de app of door te klikken op het rode prullenbakpictogram op het webdashboard.

Verwijderingen zijn permanent en kunnen niet ongedaan worden gemaakt.

Ga naar Account verwijderen om alle gegevens te verwijderen die aan je account zijn gekoppeld.

Heb je meer hulp nodig? Neem contact met ons op support@tessie.com support@tessie.com